dilluns, 26 d’octubre del 2009

GENT NOVA

El cens de publicacions de tipus catalanista, en tots els seus matisos polítics, que apareixen a Badalona de darrers de segle fins al quart decenni d’aquest, és realment considerable, i l’historial d’aquests periòdics és, en general, notable. L’inaugura Gent Nova, el títol del qual és el mateix d’un Centre catalanista badaloní del que fou portaveu. El subtítol deia : “Quinzenari catalanista. Sortirà lo primer y tercer diumenge de cada mes”. Des de l’any 1901, aquest subtítol esdevingué « Portantveu del Centre Catalanista ». A partir del número 55, és setmanal: “Periòdich catalanista. Sortirà cada diumege”, i, al número 150, adverteix que “Sortirà cada dissapte”

Gent Nova va iniciar la seva publicació, que duraria fins al 27 d’abril de 1918 (amb un total de 854 números), el 3 de desembre de 1899. Tenia vuit pàgines a dues columnes, de format 310 x 215 mm, impreses de primer a la casa Guardiola; del número 6 al 643, a la veterana impremta Badia, del carrer del Doctor Dou, 14, a Barcelona, y del 644 endavant, a la impremta Joaquim Casas, de Barcelona.Era un periòdic adherit – com el Centre que l’editava- a la Unió Catalanista, i tenia com a programa el manifest de l’esmentada Unió, de 16 de març de 1897. Inseria articles de política, folklore, literatura, economia, història, etc., i també força poesies. Publicava també una secció fixa de “Noves”, relatives a esdeveniments tant de la ciutat com d’altres indrets. De tant en tant, publicaba números extraordinaris i pàgines literàries i la seva col·laboració, molt nodrida, comptava amb noms coneguts de les lletres catalanes, com Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Domènec Martí i Julià, Trinitat Monegal, Lluís Marsans i Lluís Via, al costat dels badalonins Leopold Botey, Pere de Tera, Joan Monés, Ramon Nuero, Enric Clapés i Manuel Castellà. Entre els diversos directors que va tenir durant la seva dilatada existència (uns dinou anys), hi hagué Josep Ventura Grasachs, Francesc X. Casals, Joan Font i Rodó i Joan Monés i Costa. Gent Nova va organitzar Jocs Florals i va mantenir sempre una actitud molt activa en els problemes d’administració municipal, sostenint fortes polèmiques per aquest motiu. Publicava també una pàgina literària mensual, de la qual va ésser fundador i director Josep Granger. El pes de Gent Nova a la vida badalonina ha estat considerable, en els primers vint anys d’aquest segle.